odkaz na pns.cz

kontakty PNS

odkaz na baliczech.cz

Takový normální fofr před létem 

titulka-cerven-18Musím se vám, moji milí čtenáři, přiznat, že mi toto rozšířené předprázdninové vydání dalo docela pěkně zabrat − samozřejmě jak jinak než pozitivně. Hodně jsem si zajezdil a hlavně potkal nové a velmi příjemné lidi. Zahájil jsem totiž další kolo rozhovorů s těmi, co vyhráli v naší nedávné anketě.

K dyž to tak vezmu trochu nezúčastně- ným pohledem zvenčí, tohle vydání je celé hodně o vás, tedy o mnohých z vás, kteří nám píšou, odpovídají a rádi spolupracují. Je hlavně o těch, co svou práci dě- lají s nadšením, ochotou a dávají jí ještě něco reálného navíc. Berou své podnikání nejen jako práci a  povinnost, ale i  jako velkého koníčka. Ono to vlastně dnes − díky tomu kvantu překá- žek kladených drobným podnikatelům ze všech světových stran − ani jinak nejde. Kdo chce být dobrý a třeba i nejlepší, musí se na to, co dělá, dívat i s velkým nadhledem a současně s pokorou, nesmí se nechat otrávit nevhodným chová- ním některých nafoukaných zákazníků ani arogancí úředníků či stále novými vyhláškami. Ale svět už je takový, společnost se hýbe a mění, zákazníci i  úředníci odcházejí a  nastupují noví a my se v něm musíme každý den orientovat.

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou jsem vycítil z uskutečněných rozhovorů s vámi, je fakt, že si umíte vážit kvalitní a dlouhodobé spoluprá- ce, která ve výsledku přináší prospěch oběma stranám. Je to pro nás coby vašeho dodavatele velmi zavazující. Nemůžeme a nesmíme na to zapomínat v žádné části naší velké společnosti s celostátní působností a mnoha tisícovkami obchodních smluv. K  naší sebereflexi a  sebeuvědomění právě slouží nejen tyto rozhovory s vámi, ale celý časopis Trafikant, jehož červnové vydání právě držíte v rukou a já vám je doporučuji k pečlivému prolistování.

Pokusili jsme se v  něm zahrnout a  shrnout maximum toho, co by se vám mohlo v období léta hodit, co nabídnout a jak si počínat v letních měsících, kdy se přeci jenom struktura zákazníků poněkud mění – u někoho se jen počty a  obraty sníží, u  jiného se zákazníci vymění a mají úplně jiná přání a potřeby. Nad oběma případy je dobré se zamyslet a už teď si naplá- novat, jak budu reagovat, jak změním či doplním nabídku a  čím překvapím ty, kteří ke mně do obchodu přijdou poprvé.

Přeji vám všem krásné léto, užijte si i případné dovolené, pokud vám to čas dovolí, a v srpnu zase na shledanou (v červenci už tradičně Trafikant nevychází).

Rudolf Stáhlich, šéfredaktor

 

Tento měsíc doporučujeme zejména:

 
str. 4 ... Mají ještě příbaly vliv na prodej tiskovin? str. 8 ... Specifika letního prodeje
str. 10 ... Představujeme výherce soutěže Trafika roku! str. 16 ... Fotoreportáž ze slavnostního vyhlášení Trafiky roku 2017 
více o aktuálním čísle